Sist oppdatert 26.04.15    MER OM DAGEN I DAG>
 ANNONSEPRISER>      TIPS OSS>

 
 
 


HOTELS.COM

 

 

 

 

 

 

 

 Ta kontakt for reparasjon og oppgradering av PC-utstyr


Besøk vår nettbutikk for mange gode tilbud!


DEBATT-FORUM
 

Å ANNONSERE PÅ MARKEDSPLASSEN ER G R A T I SRådmannen takket for seg
(23.04) Kveldens kommunestyremøte var det siste med Lars Lauvhjell som rådmann i kommunen. Han fikk siste ord fra talerstolen og benyttet anledning til å takke for samarbeidet og sin tid i Gjerstad kommune. Nå går han over i pensjonistenes rekker, i alle fall på å papiret. Som mange vet er Lars en ivrig syklist, og vi gjetter på at fritiden blir brukt til mange fine og lange sykkelturer. Kvelden avsluttes for øvrig med en sammenkomst på Almuestaua. Vi takker for innsatsen for kommunen vår og ønsker lykke til med en aktiv pensjonisttilværelse!

Inger åpner turistkontor på Bankplassen i sommer
(23.04) Kommunestyret i Gjerstad gikk i kveld med 19 mot 2 stemmer inn for å inngå en avtale med Inger Haaland Røed på Bankplassen om en forsøksordning for et turistinformasjonskontor på Brokelandsheia i sommer. 
Kommunen investerer kr. 70.000 i tjenesten, inkl. nødvendig utstyr for å få kontoret i gang. Kontoret skal være åpent i hele sommer, frem til august/september og ekstra personell leies inn til å betjene denne tjenesten.
Rådmannen hadde motforestillinger mot å gjøre dette, da han anså at dette var i strid med lov om offentlig anskaffelser da avtalen inngås uten konkurranse fra andre. Dette valgte likevel kommunestyret å se bort fra da dette er snakk om en prøveordning, og at om man velger å videreføre tjenesten er det naturlig at denne lyses ut offentlig. Arkivfoto: AAB

For øvrig sa kommunestyret nei til en forespørsel om fortsatt samarbeid med Visit Sørlandet, da deres felles turistportal for Sørlandet har minimalt stoff fra Gjerstad. Et enstemmig kommunestyre mente at disse pengene kunne brukes bedre i egen regi.

Vedtok ny fredningstid på ett år for salg av aksjer i Agder Energi
(23.04) Posisjonen i Gjerstad kommunestyre var for en gangs skyld i utakt. Dette skjedde under kveldens møte i kommunestyret.
Hans Martin Ulltveit (SP), Kai Ove Sandåker (V) og Knut Erik Ulltveit (SP) fikk et flertall på 12 mot 9 med på å begrense fredningstiden av salg av kraftaksjene til 1 år av gangen, ikke 3 år som rådmannen foreslo. Dette var for øvrig i tråd med vedtaket som nylig ble gjort i Froland kommune.

Inger Løite (A), Edny Øybekk (Krf) og Knut Hagelia (A) kjempet for å beholde 3 års fredningstid, men til ingen nytte. Saken vil dermed komme opp igjen på nytt om et års tid.

Kommunens årsmelding
for 2014
 
(22.04) Rådmannen har nå lagt ut kommunens årsmelding for 2014.

Årsmeldingen beskriver status i forhold til vedtatt handlingsprogram og årsplan ved utgangen av året. Av positive elementer nevnes en god budsjettkontroll fra enhetene, på den negative siden har kommunen et betydelig høyere sykefravær enn tidligere. 

Er du intereressert i hvordan det står til i de ulike enhetene i kommunen, kan årsmeldingen for 2014 lastes ned
HER

Årsmeldingen skal behandles av kommunestyret før sommerferien
.


Krattbrann på Mostad

(22.04) Brannvesenet i Gjerstad rykket ved 14-tiden i dag ut til en krattbrann på Mostad.
Etter det vi kunne se var det hele raskt under kontroll, og brannmannskapene holder nå på med etterslukking i det tørre terrenget. Hvordan brannen startet er foreløpig uklart.

Fiberkabel på Sundebru
(22.04) I dag, onsdag 22. april bør alle som bor på strekningen Holte - Mo på Sundebru og ønsker tilgang på fibertilkobling kjenne sin besøkelsestid.
Kl. 19.00 i kveld blir det informasjonsmøte på Abel ungdomsskole, der så mange som mulig oppfordres til å komme. Det kreves 75% oppslutning for at prosjektet skal bli en realitet, med støtte fra Gjerstad kommune.
Dette gjelder også alle som er fornøyd med eksisterende netttilkobling, da fremtiden vil kreve mer og mer av hastighet for ulike nettjenester. Installasjon av fiberkabel vil dermed være en god investering til egen eiendom. Ikke minst i forhold til et evt. hussalg i fremtiden vil kravet om fibertilkobling være høyaktuelt. Det er nå sjansen er der, så møt opp på Abel onsdag kveld og få vite mer om tilbudet!

Det blir gratis i år også
(20.04) Det er nå avgjort at det også i år vil være gratis for publikum å komme inn på Brokelandsheiadagene.
Det har en stund vært på tale å innføre inngangspenger til arrangementet, i likhet med det alle de andre handelsmessene gjør. Uten publikumsinntekter er det naturlig nok utfordrende å kunne tilby skikkelige underholdningstilbud fra scenen. Samtidig har innføring av inngangspenger også en betydelig kostnadsside og noen praktiske utfordringer. Hva som skjer senere år er uvisst, men i år er i alle fall valget tatt på å holde arrangementet gratis for publikum.
Antall påmeldte utstillere er nå 165, og det er plass til ca. 20 til før utstillingen er fullbooket. Pga. endret infrastruktur og nye bygg under utvikling vil antallet utstillere bli noe redusert i år. Men fortsatt er det kun Dyrsku'n i Seljord som har flere utstillere enn det vi har på Brokelandsheia. Så hold av helgen 4.-6. september for nok en folkefest!


Fylkeslederen i A-Agder Arbeiderparti støtter tilbud av gratis heroin til tunge rusmisbrukere
(20.04)
Lederen i Aust-Agder Arbeiderparti, Jon-Rolf Næss (bildet), er enig i at tunge rusmisbrukere bør få gratis heroin. Dette vedtok partiet å gå inn for under landsmøtet denne helgen.
Tilbudet kalles heroinassistert behandling, og går ut på å erstatte illegal gateheroin med lovlig medisinsk framstilt heroin. Målet er å sette pasienten i stand til å redusere eller helst slutte med bruken av ulovlig heroin.

Hva mener du om dette? Er det OK at tunge rusmisbrukere får gratis heroin av Staten, eller bør man bruke andre virkemidler for å bekjempe bruk og salg av heroin? Gi din stemme i gallupen og si gjerne din mening om saken i vårt debattforum.


Gratis gründerkurs!
(20.04) Drømmer du om å starte din egen bedrift? Aust-Agder fylkeskommune arrangerer gratis gründerkurs i samarbeid med kommuner, Etablerersenteret IKS, Sørlandsporten Næringshage, Innovasjon Norge og Setesdal Regionråd.
Kursene gir en faglig innføring tilpasset deg som går og tenker på å starte egen bedrift eller allerede er i gang. Her er oversikt over de siste kursene som gjennomføres nå før sommeren. Gå inn på fylkeskommunens nettsider for mer informasjon. Se link nederst på siden, for påmelding til kurskalender. Alle kursdagene avholdes fra kl. 18.00-21.00.
Direktelink til påmelding>>>

Introduksjonskurs SmartStart

Kurset inneholder praktisk orientering om bedriftsetablering, forretningsplanlegging samt informasjon om aktører i det lokale virkemiddelapparatet som arbeider med tilrettelegging, veiledning og støtte til deg som nyetablerer. Velg mellom følgende datoer: Onsdag 6. mai (Tyholmen Hotel,  Arendal), 20. mai (Det Lille Hotel, Risør)  og 3. juni (Tyholmen Hotel, Arendal).

Bedriftsøkonomi og regnskap, del 1-3

Kurset vil gi deg en introduksjon til de viktigste lovene og reglene knyttet til etablering og drift av en ny virksomhet. Gjennom praktiske eksempler vil vi ta opp temaer som valg av selskapsform, skatt, bilagshåndtering, regnskap, budsjett, likviditetsstyring. Datoer: 27.05, 28.05. og 02.06 (Tyholmen Hotel, Arendal)

Web og sosiale medier som markedskanal, del 1-3

Kurset gir en orientering om muligheter for bruk av web og sosiale medier til salg og markedsføring av produkter og tjenester. Digital markedsforståelse, web og sosiale medier samt forståelse av teknologi er tre hovedpilarer for dette kurset.  Datoer: 27.05, 02.06, 04.06 (Revsnes Hotel, Byglandsfjord)

Jusskurs for grϋndere, del 1-2

Praktisk foredrag over spillereglene i næringslivet med eksempler fra virkeligheten særlig i forhold til ulike aktører; før en starter egen næring, når en setter i gang og når en er i full drift. Datoer: 19.05 og 21.05 (Tyholmen Hotel, Arendal)

Kontaktperson: Nils Langerød - (
nils.langerod@austagderfk.no) - mobil: 915 26 410


TA KONTAKT med små  eller store nyheter:  
E-POST>
 Telefon: 934 33 700

Gjerstad Sparebanks nettbank:

 
Delta i gallup på gjerstad.org

Er det noe du ønsker vi
skal lage en gallup på?

Send en e-post til
webmaster@gjerstad.org

Slik serverer du en vannmelon...

 

 

 

 


 LOKALE BEDRIFTER NYTTIGE LINKER POLITISKE WEB-TV
ELEKTRO SKAGERRAK
GJERSTAD SPAREBANK
GRYTINGS REGNSKAPSKONTOR
LYNGRILLEN CAFÉ
MOSTAD BIL - FRODE HANSEN

PCVERKSTADEN
SALONG BLITZ, SØNDELED
SALONG TRIX, BROKELANDSHEIA
GJERSTAD TUR & TAXI
VECO INTERNATIONAL AS
YRKESFYSIOTERAPI AS


LOKALE MEDIAKANALER
AGDERPOSTEN
AUST-AGDER BLAD
ARENDALS TIDENDE
FÆDRELANDSVENNEN
TVEDESTRANDSPOSTEN
NRK SØRLANDET

NRK SØRLANDET TV-NYHETER

KRAGERØ BLAD
VARDEN
TELEMARK ARBEIDERBLAD

SØRLANDSLIV.NO
Radio P5
NRK Sørlandet Radio


GJERSTADBLOGGERE
Rune Hagestrand
| Charlotte Moe Fosse
Cristina Sunde |  Nermina Begic
Marthe Flaten | Armina Begic | Pia Winterkjær | Linn Larsen | Iselin T. Dalen | Agnete Aasbø Malin Svendsen | Knut Svendsen | Stein-Olav Pettersen | Gjerstad Fotoklubb |  Mølla Studio | Åse Eikeland Moström | Anette Vika Basma (Anettes kaker) | Chantal Vendela Sveinungsen  Anders Halvorsen | Espen Dalen | Merethe Knutsen Wenche Eimhjellen  |Siri Linn Petersen

 

ABEL UNGDOMSSKOLE
ABEL UNGDOMSSKOLE PÅ FACEBOOK
ANNONSEPRISER

DEBATTFORUM

FIANE SKOLE
FORBRUKERTIPS
GJERSTADKORET
GJERSTAD FOLKEBIBLIOTEK
GJERSTAD FOTOKLUBB
GJERSTAD FRIVILLIGSENTRAL
GJERSTAD HISTORIELAG
GJERSTAD JEGER- OG FISKERFORENING  
GJERSTAD KOMMUNE
GJERSTAD MENIGHET
GJERSTAD MENIGHET PÅ FACEBOOK
GJERSTAD SKOLE
GJERSTAD SKOLEKORPS
GJERSDØLSK ORDLISTE
KART-FLYFOTO OVER GJERSTAD
KINO I RISØR
KULTURKALENDER FOR GJERSTAD
LOKALE LAG OG FORENINGER
LEGEVAKTEN I ARENDAL
NETTBANK GJERSTAD SPAREBANK
NETTRADIO
NETTSPILL
NYTTIGE LINKER TIL LITT AV HVERT
SKILØYPER VED KLEIVVANN
TELEFONKATALOGEN
VISEDAL BARNEHAGE  
VÆRET I GJERSTAD (dagbladet.no)
VÆRET I GJERSTAD (yr.no)
VÆRET I GJERSTAD (pent.no)


 

 
GJERSTAD KOMMUNE - WEB-TV
AUST-AGDER FYLKESTING - WEB-TV
RISØR KOMMUNE - WEB-TV
ARENDAL KOMMUNE - WEB-TV

V A L G L I S T E R
Kommunevalget i Gjerstad 2015:

ARBEIDERPARTIET:
:

1. Inger Haldis Løite (kumulert). 2. Egil Nicolay Haugland (kumulert) 3. Tanja Øverland 4. Bård Nylund 5. Evie Kathrin
Lønne  6.  Håkon Sundsli 7. Bente K. Solheim 8. Jon Hirsti. 9. Anita Cecilie Øya 10. Annie Irene Vika 11. Knut Hagelia 12. Gunn Britt Fosteråsen. 13. Rusland Vangajev. 14. Albert Nævestad. Kvinner: 7. Menn: 7.
SENTERPARTIET::
1. Kjell Trygve Grunnsvoll (kumulert). 2. Knut Erik Ulltveit (kumulert). 3. Gro Eskeland. 4. Marie Bakka. 5. Anne Marie Hagelia. 6. Hans Martin Ulltveit  7. Magne Birkedal. 8. Tor Georg Hagane. 9. Lise Marie Apland. 10. Kåre Dalane. 11. Anette Kveim. 12. Agnes Sletta. 13. Helge Røed. 14. Halvor Aasbø. 15. Kari Hege Kveim. 16. Rolf Inge Haugholt. 17. Tone Vestøl Bråten. 18. Amalie Grunnsvoll. 19. Espen Langemyr. Kvinner: 9. Menn: 10.
HØYRE:
1. Rune Hagestrand, (kumulert) 2. May Yvonne Hjellvik (kumulert) 3.Steinar Pedersen, (kumulert) 4.Sissel Mostad Westberg. 5.Randi Skorstøl Madsen 6. Kjell Arild Grønås. 7. Solveig Aasbø Helgesen. 8.Tellev Presthagen. 9. Anita Høgbråt. 10. Terje Rødland. 11. Trond Valle. 12. Ragnhild Løvdal. 13. Kerstin Flaten. 14. Morten Sverre Presthagen. 15. Elise Aasbø. 16. Jan Olav Olsen. 17. Ingebjørg Pharo. 18. Brede Sparre Gustavson.  Kvinner: 9. Menn: 9.
FREMSKRITTSPARTIET:
1. Halvard Skaaland (kumulert). 2. Tone Elisabeth Sølvberg (kumulert). 3. Tor Arne Nøst. 4. Camilla Høgbråt. 5. Tor Arne Støa. 6. Vilde M. Sølvberg. 7. Knut Arild Sletta. 8. Tore Kveim. Kvinner: 3. Menn: 5.
VENSTRE:
1. Kai Ove Sandåker, (kumulert). 2. Siri Lunden, (kumulert). 3. Terje Frøyna. 4. Janne Linn Mykland Haugen. 5.  Frode Brokeland Hansen. 6. Inger Hommefoss. 7. Nils Ulltveit-Moe. 8. Merete Løyte. 9. Jan Eivind Braaten. 10. Gjeruld Lunden.
Kvinner: 4. Menn: 6.
KRISTELIG FOLKEPARTI:
1. Edny Øybekk. 2. Tone Helene Strat. 3. Nils Audun Gryting. 4. Else Uyar. 5. Tormod Sødal. 6. Weldemariam Fasil Yhdegeo. 7. Liv Vevstad. 8. Gunstein B. Melås. 9. Turid Ausland. 10. Jon Olav Gryting.
Kvinner: 5. Menn: 5.

 

Vi søker til enhver tid sponsorer til nye konkurranser!
Kan du bidra med en premie, liten eller stor,
kontakt oss pr. e-mail webmaster@gjerstad.org

©1999-2015  www.gjerstad.org 
Ansv. red.:  Rune Hagestrand
Postadresse:  No Limit Events AS Pb. 22, 4971 SUNDEBRU
E-mail>       Tel.  93 43 37 00

Vi er avhengige av våre lesere for at nettavisen
skal kunne holdes så oppdatert som mulig.
Gode tips honoreres, så send dine tips til webmaster@gjerstad.org  

TA KONTAKT med små eller store nyheter:  tips@gjerstad.org Telefon: 934 33 700
VÅRE ANNONSEPRISER >>>
 

<<<<<<<<KLIKK HER FOR DE BESTE HOTELLTILBUDENE - HELE ÅRET >>>>>>>>